Kullanım Koşulları | Green Card Lottery Experts

Aşağıdaki maddeleri okumaya başlamadan önce, lütfen Kullanım Koşullarının ayrılmaz bir parçasını oluşturan ön şartları dikkat alınız ve aşağıda Madde 1’de belirtilen tanımların bazılarını kullanınız:

Kullanım Koşulları, GCLexperts Web siteleri ve Hizmetlerinin tarafından sunulmuş herhangi bir bilgi veya veriyi sınırlama olmaksızın GCLexperts Web siteleri ya da Hizmetleri tarafından kullanımını yönetir.

Kullanım Koşullarında belirtildiği gibi, siz, eşiniz veya kullanıcı terimleri eş anlamlıdır ve Servisi her şekliyle kullanan kişileri ifade eder.

Önemli Uyarı

GCLexperts Web Sitesini ziyaret ederek veya hizmetlerinden herhangi birini kullanarak GCLexperts’in özel bir şirket oluğunu ve hiçbir şekilde ABD Hükümeti’ne bağlı resmi bir organ olmadığını ve olmak gibi bir iddia taşımaığını kabul etmiş oluyorsunuz. GCLexperts Göçmenlik ve Vatandaşlık Servisi ( INS ) , ya da Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu ( BCIS ) , ya da bir hukuk firması değildir. Bu bağlamda, GCLexperts bireyin belirli sorunlarına hiçbir yasal tavsiye ya da çözüm sunacağına dair iddia ve girişimde bulunmaz.

ABD Kongresi’nin onayıyla , ABD Hükümeti’nin Vize Çekiliş Programını herhangi bir zamanda iptal etme yetkisine sahip olduğunu lütfen unutmayın. ABD Kongresi veya ABD Hükümeti ( ya da Acentalarının biri) tarafınan, Vise Çekilş Programını GCLexperts kontrolü dışındaki nedenlerle iptal eder, askıya alır, yasaklar veya başka sebeplerden dolayı engellerse GCLexperts ve Sitesi sorumlu tutulamaz ve bu tür bir ‘Önlem Duyurusu’ öncesinde yapılan ödemeler için geri ödeme yapmayacaktır.

GCLexperts Web Sitesini ziyaret etmeden ve Hizmetlerini kullanmadan önce Kullanım Koşullarının içerdiği şartları ve koşulları okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Buna aşağıda açıkça belirtilen ve referans olarak verilenler şartlar ve koşullar da dahildir. Kullanım Koşullarını’nı okurken aynı zamanda, Kullanım Koşullarında belirtilen diğer sayfalarda ve web sitelerinde yer alan bilgilere erişmek ve okumak sizin sorumluluğunuzdadır; GCLexperts Websiteleri veya Hizmetlerinin kullanıcı olarak bu sayfaların Kullanım Koşullarında sözü geçen şartlar ve koşullar da sizin için geçerlidir.
Lütfen dikkat: altı çizili kelime ve ifadeler tıklanarak belli websitelerine ve sayfalara doğrudan bağlanırlar.
Kullanım Koşulları, GCLexperts Web siteleri ve Hizmetlerini kullanımınız için geçerli şartları ve koşulları açıklar. Eğer kayıtsız şartsız Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız GCLexperts Web siteleri veya Hizmetlerini ziyaret etmeyebilir ve kullanmayabilirsiniz.

GCLexperts Web sitelerini ziyaret ederek veya Hizmetlerinin herhangi birini kullanarak , siz veya sizin adınıza herhangi bir üçüncü şahıs tarafından GCLexperts Web sitelerini veya Hizmetlerinin kullanımında yasal bir sözleşme içine girdiğinizi kabul ediyorsunuz. Ayrıca, bu vesileyle GCLexperts Web siteleri veya Hizmetleri aracılığıyla başlatılan veya tamamlanan bildirim, poliçe ve işlemlerin kayıtlarının teslimi veya kabulü için elektronik iletişimin kullanılmasını kabul ediyorsunuz.

Ayrıca, burada uygulanabilir zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan kayıtların orijinal (elektronik olmayan) imza veya teslimat veya saklama gerektiren yasa veya yönetmelikler uyarınca herhangi bir hak veya gereksinimlerden feragat ediyorsunuz.
Yürürlükteki herhangi bir yasa Kullanım Koşullarına veya herhangi bir kısmına bağlı kalma yeteneğinizi sınırlarsa, GCLexperts Web sitelerini ziyaret edemezsiniz ve Hizmetlerini kullanamazsınız. GCLexperts Web sitelerini ziyaret ederek ve Hizmetlerini kullanarak, açıkça GCLexperts Web siteleri ya da bağlı Hizmetlerin ziyareti ve kullanımı ile ilgili yürürlükteki herhangi bir yasa dahilinde yaşınız veya başka herhangi bir sınırlamaya takılmadığınızı beyan etmiş olacaksınız.

1. Tanımlamalar
Kullanım Koşullarında aşağıda büyük harflerle yazılmış tanımlar gerek tekil gerekse çoğul olarak kullanılmaktadır.

1.1. GCLexperts, GCLexperts A.ş. ve/veya sahipleri, bağlı ortaklıklar, bölümler, iştirakleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri veya lisanslı herhangi biri anlamına gelir.

1.2. GCLexperts Web siteleri veya sitesi veya Web sitesi,www.GCLexperts.com alanı kapsamında bulunan herhangi bir ve tüm öğeleri, içeriği ve etkisi bağlamında GCLexperts’in sahip olduğu tüm ilgili siteler GCLexperts tarafından kontrol ve komuta edilir.

1.3. GCLexperts Hizmetleri veya Hizmetler, GCLexperts Web sitesinde adı geçen, gerek Ücretli Hizmet gerekse GCLexperts tarafından karşılanan diğertüm hizmetleri ifade eder. GCLexperts.com websitesi sahibi, EU şirketi, Post Haste S.L, şirket numarası ES B86522703, adres : 17th Jose Silva Street, postakodu: 28043, Madrid, Spain.

1.4. Kullanım veya Kullanıcı Anlaşması Koşulları, bu belgenin zaman zaman yenilenebileceği, değiştirilebileceği ve/veya düzeltilebileği anlamı taşır.

1.5.Fikri Mülkiyet, maddi olmayan yasal haklar, ünvan ve çıkarları dahil içinde gösterdiği veya somutlaşan, sınırlama olmaksızın her türlü fikri mülkiyet hakları anlamına gelir:(i)herhangi bir buluş (uygulama olsun veya olmasın, patentli veya patentsiz)patent, patent başvuruları ve patent açıklamalarında yer alan tüm düzenlemeler; (ii) herhangi bir iş, ne olursa olsun tüm telif hakkı yeteneği, telif eserler ve tüm telif hakları atırdedilmeksizin her türlü kaynak; (iii)tüm ticari sırlar ve güvenli bilgiler; ve (vi)tüm dünyada her bir durum için her tür benzer hak.

2. Lisans ve Erişim

GCLexperts Web siteleri ve Hizmetleri size kişisel olarak faydalanmak üzere sınırlı bir lisans tanır, ve bu lisans herhangi bir bölümünü (sayfa önbelleğe hariç) indirmeyi veya değiştirmeyi kapsamaz. Bu lisans GCLexperts Web siteleri ve Hizmetlerinin veya içeriklerinin tekrar satışını veya ticari kullanımını kapsamaz; GCLexperts Web siteleri veya Hizmetleri veya içeriğinin herhangi bir türev kullanımı; veya veri alma, robotlar veya benzeri veri sızdırma amaçlı kullanılması. Bu bağlamda, GCLexperts Web siteleri veya Hizmetleri veya herhangi bir bölümü çoğaltılamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, kopyalanamaz, ziyaret edilemez ya da başka herhangi bir ticari amaç için istismar edilemez. GCLexperts Web siteleri veya Hizmetleri veya herhangi bir bölümünü herhangi bir ticari marka, logo ya da (resim, metin, sayfa düzeni, veya form dahil) diğer mülkiyet bilgileri farklı tekniklerle çerçevelenemez. Hiçbir Meta etiketleri veya GCLexperts adı veya ticari marka içeren başka herhangi bir “gizli metin” kullanamazsınız. Size GCLexperts ve Hizmetleri erişim uzantısına sınırlı, geri alınabilen ve münhasır olmayan bir hak verilmiştir, bu bağlantı GCLexperts Web sitelerini veya Hizmetlerini veya ürünleriniveya Yazılımını aşağılayıcı, yanıltıcı, küçültücü veya saldırgan tanımlayamaz.GCLexpert’in açık yazılı izni olmadan, logo veya özel grafikleri veya marka bir bağlantı parçası olarak sınırlama olmaksızın kullanılamaz.

Genel kullanım için sunulmamış hiç bir GCLexperts sistemlerine, programlarına veya verilerine erişmeye girişimiminiz olmamalıdır.

3. Tescilli Bilgi

GCLexperts Web sitelerinin veya Hizmetlerinin içeriğinde veya kapsamında yer alan telif hakları, patentler, ticari markalar , başlıklar veya diğer mülkiyet bilgileri ve / veya bu tür yer alan herhangi teknikleri, algoritmalar , yöntemler veya süreçler dahil olmak üzere kısmı veya tüm, logolar, metin grafikleri, metinler, düğmeler, ikonlar, resimler, videolar, sesler, isimler, ‘görünüş ve doygunluk’, kaynak kodu ve kısmı ve tüm fikri haklar dahildir. Buna GCLexperts’inya da herhangi bir üçüncü tarafın içerdiği, ticari sırlar ve GCLexperts mülkiyet bilgileri ve Fikri Mülkiyet oluşturan ve bu Kullanım Koşulları dahil olarak sınırlama olmaksızın tüm bileşen , modifikasyon , ekstraksiyon veya geliştirme yürürlükteki herhangi bir yasa ile korunur.

GCLexperts özel bilgilerini ve Kullanım Koşulları içeriğini kullanmanız için lisans ve onayınız olmayacaktır.

GCLexperts ‘Web Sitesi ya da Hizmetleri’nin bir bölümünün değiştirilmesine, çeviri oluşturulmasına, türevi eserler çıkarılmasına, ters mühendislik işlemlere, kaynak koda dönüştürülmesine, hacklenmesine taahüt, izin ve neden oluşturulmayacaktır. GCLexperts Web sitesindeki bilgiler: copyright 1998-2007 GCLexperts, tarafından korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır.

4. Değişiklikler ve Güncellemeler


4.1 . GCLexperts, GCLexperts Web sitelerinin veya Hizmetlerin herhangi bir yönünü veya özelliğini herhangi bir nedenle, herhangi bir zamanda değiştirme veya durdurma hakkına sahiptir. İçerik kullanılabilirlik, işlevsellik ve fiyatlandırma sınırlı değildir ve buna dahildir. ”

4.2 .GCLexperts Web siteleri veya Hizmetleri, kendi inisyatifi ile, yukarıda bahsedilen hususları saptırmaksızın ek özellikler veya fonksiyonlar eklemek veya çıkarmak ya da değiştirmek veya herhangi bir düzeltme , güncelleme ve program yükseltme hakkını saklı tutar. GCLexperts Web siteleri ya da Hizmetlerinden sonraki veya önceki sürümleri size sunmak üzere hiçbir yükümlülüğü olmadığını kabul ediyorsunuz .

5. Ücretli Hizmetler.

GCLexperts’in bir özel şirket olduğunu, başvurunuza herhangi bir işlem karşılığında ödediğiniz tutarın maliyetleri ve zamanı kapsayacak şekilde tasarlandığını kabul etmiş oluyorsunuz. Tüm ücretler ve GCLexperts masraf ödenmesi, varsa, geçerli bir kredi veya şarj kartı ve / veya web sitesi (bundan sonra “Ücretli Hizmetler”) üzerinde belirlenmiş diğer kabul edilen ödeme formları şekliyle yapılmalıdır. Bu Ücretli Hizmetler GCLexperts Web Sitesi’nde belirtilmiştir. GCLexperts, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden haber vermeksizin,(tüm kullanıcıların veya özel bir kullanıcı grubunu veya sadece sizin kullanımınızı) GCLexperts Web siteleri veya Hizmetler tamamıma veya kısmen ödeme ekleyebilir, çıkarabilir, Ücretli Hizmetlere ücret ekleyebilir veya değişilik yapabilir, ücretsiz hizmetleri ücretliye Web sitelerini(veya bir kısmını) ücretli hizmete veya tersine değiştirme yetkisini elinde bulundurur. Kullanma Koşullarında bulunan tüm ve kısmı hüküm ve şartlar, sınırlama olmaksızın şartı dahil, ödemenizden önce Kullanım Koşullarında açıkça aksi belirtilmemişse Ücretli Hizmetlere dahil olduğu kabul edilecektir.

6. İşlemler, Ödeme Sahtekarlığı ve Tahsilat

Hizmet kullanıcısı GCLexperts’e olan tüm borçlarının ödemesinden tam sorumludur. Kullanıcı ödediği ücretten herhangi bir geri ödeme yapmayacağını ve/veya inkar etmeyeceğini, GCLexperts’ın geri ödemesini veya inkarını gerektirecek bir zarardan sorumlu olmadığını kabul eder. GCLexperts , kendi inisyatifine bağlı olarak , belirli kullanıcılara veya belirli kredi kartları ile ödeme yapanlara hizmet vermeyi sonlandırabilir.

GCLexperts üçüncü taraf kredi kuruluşları ile tüm kullanıcılarında ve bize tedarik edilen bilgiler temelinde veya tarafınızdan yapılan başka bir uygulama yönteminde kart denetimlerini gerçekleştirme hakkını saklı tutar.


GCLexperts Hizmetleri kullanımı ile bağlantılı olarak sizin tarafınızdan yapılan ödemeleri işlemek için üçüncü taraf elektronik ödeme işlemcileri ve / veya finans kurumları kullanma hakkını saklı tutmaktadır .”

Herhangi bir hileli aktivite, şüpheli veya sahte ödeme, çalıntı kredi kartları kullanımı da dahil ( herhangi bir geri ödeme ve iptal da dahil) olmak üzere GCLexperts kullanıcının hesabını bloke etme ve yapılan herhangi bir geri ödeme varsa iptal etme hakkını saklı tutar. GCLexperts herhangi bir sahte ödeme ya da kanunsuz faaliyetin tespitinde herhangi bir ilgili makamı ( kredi referans kurumları da dahil)bilgilendirmek hakkına sahip olacaktır ve ödemeleri kurtarmak için tahsilat hizmetlerini müdahil edebilir .

7. Gizlilik Politikası şart ve koşulları,


GCLexperts Web siteleri ya da Hizmetleri üzerinden ilettiğiniz veya paylaştığınız herhangi bir bildirim ya da madde gizli ve tescilli olmayan bilgi olarak kabul edilir. İlettiğiniz veya paylaştığınız herşeyin tam sorumluluğunun size ait olduğunu taahüt ediniz. Eğer bilgilerinizin aktarılmasına veya bu şekilde kullanılmasına itiraz ediyorsanız, lütfen GCLexperts Web sitesini veya Hizmetlerini kullanmayınız. ”

8. Garanti Olmaması

8.1. GCLexperts, her zaman GCLexperts websitesi ve hizmetlerini kullanarak iletişim kurulacağının ve bildirilerinizin her zaman kesintisiz, hatasız ve sorunsuz bir iletişim ile teslim edileceğinin teminatını vermez. GCLexperts tarafından veya aracılığıyla yapılmış olsa bile yazılım, website ve hizmetler kullanılırken, herhangi bir iletişimdeki gecikme, aksama ve diğer eksikliklerden GCLexperts sorumlu olmayacaktır.

8.2. GCLexperts kendi websitesi ve hizmetlerinin herhangi bir yazılım ve uygulaması veya bilgisayar donanım sistemi ya da başka bir bölümünde neden olacabilecek herhangi bir bilgi ve veri dahil olmak üzere arıza ve bozukluktan sorumlu olmayacak ve sorumlu tutulmayacaktır.

8.3 . GCLexperts önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın,kendi inisyatifi ile GCLexperts Web siteleri veya Hizmetlerini Ücretli Hizmetler de dahil olmak üzere bakım işleri, güncellemeler veya herhangi başka bir nedenden dolayı askıya alabilir. GCLexperts askıya alma veya sona erdirilmesi ile ilgili olarak sorumlu tutulmayacaktır.

8.4 . GCLexperts Web siteleri ve Hizmetler, kendi Web siteleri ve hizmetlerinin, arızalara veya veri kaybına neden olabilecek yanlışlıklar ya da hatalar içerebilen bir beta önsürümünü yayınlayabilir.

9. Kazanma Garantisi Olmaması

9.1. Vize Çekilişi Programı’nın bir çekiliş olduğunu ve kazanma garantisinin olmadığını anlıyorsunuz. Hizmet aracılığıyla sunulan uygulamalar gibi yapılan tüm başvurular eşit fırsatlara sahiptir. Bildiğimiz kadarıyla resmi bir bilgisayar uygun kişileri rastgele seçecektir.

9.2. GCLexperts kazananların seçiminde hiçbir şekilde söz sahibi değildir. GCLexperts Hizmeti seçmiş olmak daha iyi veya hızlandırılmış işlem garanti etmez . Bu bağlamda internet kullanıcıların zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya GCLexperts’ten üçüncü şahıslardan DV çekişilini kazandıklarını duyuran e-posta aldıklarını hatırlamak büyük önem taşır. Bu tür bir ileti alırsanız, yetkili bir GCLexperts temsilcisiyle konuyu doğrulamadan önce herhangi bir tür ödeme yapmayın; bu mesajlar sahtedir!!!

9.3 . GCLexperts’in teslim tarihten sonra alınan başvurular otomatik olarak bir sonraki çekiliş için işlenecektir .

9.4 . Uygunluk şartları GCLexperts Web sitesinde ayrıntılandırılarak listelenmiştir. Gereksinimleri gözden geçirmek ve kurallar dahilinde uygunluk sağladığınıza emin olunuz. Herhangi bir sorunuz varsa , lütfen: http://www.GCLexperts.org/helpdesk/support/ adresini ziyaret edin.

10. İçerik Sorumluluğu Olmaması

10.1. GCLexperts Web siteleri veya Hizmetler tüm bilgiler, içerik, malzeme, ürün ve hizmetleri veya GCLexperts aracılığıyla size sunulan bilgiler dahil, “olduğu gibi” esasına dayanarak sunulmaktadır. GCLexperts ve sahipleri, bağlı ortaklıklar, bölümler, iştirakleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, tedarikçiler veya lisanslı herhangi bir GCLexperts Web sitesi , web siteleri veya Hizmetler aracılığıyla size ulaşan bilgi, içerik, malzeme, ürün veya hizmetlerin hiçbirini temsil ve garanti etmez. Konuyu açıklarsak, GCLexperts Web siteleri veya Hizmetlerin kullanımıyla yayılan iletişimin içeriği tamamen içeriği kökenine yayan kişi veya kuruluşun sorumluluğunda olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Dahası, GCLexperts Web siteleri veya hizmetler diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir, bu içeriklerin tüm sorumluluğunun, tamamen ilgili yazarlara ait olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, küçüklere riskli, gayri ahlaki, zararlı, saldırgan içeriğe maruz kalmanız kendi riskiniz olup, GCLexperts Web siteleri ya da Hizmetleri kanalıyla içeriğin yayılmasıyla ilgili GCLexperts’in herhangi bir tür sorumluluğu olmadığını kabul ve taahüt ediyorsunuz.

10.2 . Gizlilik Bildirimi’nin hüküm ve koşulları gereğince siteye ve/veya hizmete gönderdiğiniz veya aktardığınız her bilgi gizli ve ticari olmayan bilgiler olarak kabul edilecektir. Gönderdiğiniz veya ilettiğiniz herşey için tam sorumluluk sizdedir; ayrıca yayınladığınız bilgi ve içeriklerin GCLexperts tarafından düzenlemesine, kopyalanmasına, yayınlanma ve dağıtılmasına, Green Card Çekilişine başvuru dahil,yetki veriyorsunuz. Bilgilerinizin bu şekilde kullanılmasına itirazınız varsa lütfen kayıt yaptırmayın.

10.3 . Bu bağlamda, bir panoda, başka bir kullanıcının veya üye sayfalarında kişisel bilgilerinizi (örneğin, kullanıcı adı, e-posta adresi )farkındalıkla ifşa ederseniz, bu bilgiler toplanıp başkaları tarafından kullanılarak istenmeden verlilen mesajlarla sonuçlanabileceğinin farkında olmalısınız.
10.4. Site ve Hizmetler ilan panoları, sohbet odaları ve diğer kullanıcı ve üyelerin oluşturdukları sayfalar içerebilir; bu sizin ve diğer kullanıcıları ve üyelerin, bilgilerini göndermek, GCLexperts’e geribildirim sağlamak ve gerçek zamanlı etkileşime izin verilmek üzere hazırlanmıştır. Siz, suç teşkil edecek davranış, başkalarının haklarını ihlal ya da başka herhangi bir yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası hukuku ihlal edecek herhangi bir tür yasadışı, zararlı, tehdit edici, taciz edici, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, saygısız, nefret dolu, ırkçı, etnik veya başka şekilde uygunsuz, dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan malzemeler yayınlamamayı ve iletmemeyi kabul ediyorsunuz. Herhangi bir malzemeden kaynaklanan herhangi bir iddiaya karşı tazminattan ve GCLexperts’in suçsuzluğundan sorumlu tutulacaksınız. GCLexperts ve bağlı şirketler zaman zaman tartışmaları, sohbetleri, mesajları, iletileri, ilan panoları ve diğer kullanıcı ve üye Sitede oluşturulan içerikleri inceleseler de GCLexperts’in bunu yapmak için hiçbir yükümlülüğü yoktur.

10.5 . GCLexperts ve iştiraklerinin panolarındaki, sohbet ortamlarındaki içerikleri, üye sayfalarındaki görüş, tavsiye, tablolar , hizmetler , teklifler veya herhangi bir bültenle sunulan ya da yayınlanan diğer bilgi ve içerikleri kontrol etmediğini; yayınlanan ve paylaşılan bu bilgilerin tümünün sadece yazanının sorumluluğunda olduğunu kabul ediyorsunuz. GCLexperts ,kendi takdirine bağlı olarak, sohbet odalarında, panolarından veya başka bir kullanıcı veya üye sayfalarında oluşturulan ilgili verileri düzenleme, yayınlamama, kaldırma hakkını saklı tutar.

11. Yasal Amaçlar .

Yasal amaçları için sadece GCLexperts’in websitesi veya hizmetlerini kullanmayı kabul edip onaylıyorsunuz. Bu bakımdan sınırlama olmaksızın; a) sizin için uygun olmayan bir iletişimi takip edemez, zarar veremez ve düzeltemezsiniz b) GCLexperts’in websitesi veya hizmetleri ya da iletişimini bozmak, silmek, sökmek ve zarar vermek için tasarlanan herhangi bir virüs, solucan, Truva-Atı, saatli bomba ve diğer kod ve talimatları kullanamazsınız. c) yürürlükteki yasa tarafından izin verilmeyen hiçbir ticari iletişimi gönderemezsiniz ya da d) suç teşkil edebilecek, başkalarının haklarını ihlal eden ya da yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası hukuku ihlal edecek davranışları teşvik eden bir durumu sınırlamaksızın çocuklara uygun olmayan, kanunsuz, nefret dolu, tehdit edici, küfürlü, müstehcen, saygısız, ırkçı, etnik, sakıncalı, zararlı materyal, saldırgan veya başka bir şekilde sakıncalı olan başka durumlara maruz kalabilirsiniz.

Ayrıca, web sitesi ve hizmetlerde sizin tarafından kullanılan fonların kaynağının yasadışı olmadığını ve bir para transfer sistemi olarak herhangi bir şekilde kullanmadığınızı beyan ediyorsunuz. Hizmetler ve/veya Web Siteleri herhangi bir yasa altında, yasadışı veya hileli faaliyet veya (kara para aklama dahil) yasaklanmıştır işlem için kullanılmayacaktır.

Gönderdiğiniz veya ilettiğiniz herhangi bir malzemeden kaynaklanan GCLexperts’e herhangi bir iddiaya karşı sorumluluk ve tazmin sizin sorumluluğunuzdadır.

12. Kayıt Dünya çapında bir standart olarak, IP adresleri eyaletlere ve bölgelere göre tahsis edilir.

Kayıt sırasında, GCLexperts aradığınız ve/veya bağlandığınız bölgeyi tanımlamak için (kişisel tanımlama olmadan yapılabilir) böyle bir yerleştirme kullanabilir. GCLexperts’in websitesi veya hizmetleri kullanımı alanı GCLexperts’e yanlış tanımlandığında herhangi bir yolla yapılamayan kayıtlarınız (proxy veya diğer yazılım ya da hizmetlerin kullanımında sınırlama olmaksızın) bölgeden yapılabilir. Tamamen sorumlu olabileceğiniz yürürlükteki yasayla uyumlu olmayan veya ihlal eden GCLexperts’in bu şartlarla uyumlu olmamasını kabul edip onayladınız.

13. Ücretler & İade Politikası.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, DV Çekilişi’ne girmek için bir ücret talep etmez. Ancak, eğer Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, DV Çekilişi’ne girmek için gelecekte herhangi bir kayıt ücreti talep ederse bu ücret tarafınızdan ödenecektir. Lütfen dikkat ediniz ki, sorumluluğunuzda olan tarafınızdan ödenecek yukarıda belirtilen resmi ya da Hükümet kayıt ücretlerini kapsamayan, GCLexperts tarafından tahsil edilen kayıt ücretleri dahil değildir. GCLexperts’e herhangi bir etkinlikte hizmetleri için ödenen ücretler ((eğer uygulamaya girerse) kullanıcının ödemek istemediği bir Hükümet kayıt ücreti) iade edilemez durumdadır. Ancak, siz başvuru formunu doldurmamak şartıyla, iade için talebinizi GCLexperts’e yöneltebilirsiniz ve böyle bir durumda, iadeler (varsa) sadece GCLexperts’in takdirinde verilecektir ve herhangi bir olayda Ödeme Hizmeti için ödediğiniz gerçek fiyatı aşmayacaktır. Başvurunuzu yaptıktan sonra iade talebi kabul edilemez. GCLexperts’in Geri ödeme politikası olmayan ve Kullanım Koşulları hükmü ile bağdaşmayan ödeme ücretler GCLexperts’in şüpheleri varsa inisiyatifine bağlı olarak sınırlama olmaksızın GCLexperts’in websitesi ve hizmetleriyle ya da kullanımıyla ilgili bir sorun oluşturan, olası yasal yükümlülükler, bir başkasının fikri mülkiyet hakları, hileli, ahlak dışı ya da yasadışı faaliyetler yapan veya benzer sebepler ya da GCLexperts Organizasyonu kontrolünün dışında başka bir olayda çekiliş başvurusu yapmak imkansız haldeyse kullanım koşullarını ihlal edilirse geri alamazsınız. (Örneğin sınırlama olmaksızın savaş eylemi, doğa eylemi, DV program talimatlarındaki uygun değişiklikler, gerekli detaylar veya diğer değişiklikler, teknolojik sınırlandırmalar, ekonomik kaynaklar, yasal ve prosedür değişikliği ve/veya eylem durumu).GCLexperts’in websitesini ziyaret ederek veya hizmetlerini kullanarak, burada belirtilen iade politikasını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

14. Güvenlik GCLexperts ve Site, kullanıcıların bilgilerini korumak için her türlü tedbiri alır.

Kullanıcıların Site üzerinden hassas bilgiler gönderdiğinizde, bilgi hem online ve off-line korunmaktadır. Kullanıcılardan hassas bilgiler girmesi istendiğinde (örneğin kredi kartı numarası gibi) bu tür bilgiler şifreli ve şifreleme yazılımı SSL ile korunmaktadır. Böyle güvenli bir sayfa üzerinde iken, mesala bir ödeme cevap formu doldururken , Microsoft Internet Explorer gibi Web tarayıcıların altındaki kilit ikonu kilitli konuma geçer.

Hizmetleri kullanımınız sırasında toplanan bilgilerin güvenliği için önemli tedbirler alınmışsa da, GCLexperts ve Sitesi hizmetleri kullanarak sunduğunuz bilgiler adına garanti veremez ve verilerinizden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bilgilerinizin bu şekilde aktarılmasına veya işlem görmesine itirazınız varsa lütfen kayıt yapmayınız.

15. Kullanıcı Adı ve Şifre.

Kullanıcı tanımlamalarınızı kullanma yetkisi sadece size aittir ve şifrenize diğer kişilerin erişebilmesine veya kullanmasına izin verilmez(herhangi bir GCLexperts elemanı veya Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti çalışanı dahi şifrenizi vermeyin) . Sizin kullanıcı adınız, kimlik numarasınız altında herhangi bir GCLexperts elemanının web siteleri ya da Hizmetleri kullanımından ve kullanıcı tanımlama ve şifre gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Güvenlik amacıyla aksi belirtilmediği sürece bu bilgilerinizi kaybeder ya da unutursanız daha önce kayıt sırasında olduğu gibi, GCLexperts bilgiyi e-posta adresinize gönderecek ancak kullanıcı kimlik veya şifrenizi ifşa etmeyecektir.

16. Gizlilik Bilgileri

Lütfen dikkat ediniz; Hizmet kapsamında formları doldurmak için gerekli olan kredi kartı numaraları ve diğer kişisel bilgilerin haricinde,GCLexperts Site aracılığıyla sizden gizli ya da özel bilgi almak istememektedir. GCLexperts’e gönderilen gönderilen herhangi bir kişisel olmayan bilgi veya malzeme gizli DEĞİL kabul edilecektir. GCLexperts’e kişisel olmayan bilgi veya materyal göndermesi yaparak, GCLexperts’e bu bilgi ve malzemeleri kullanmak, ekranda yeniden düzenlemek, değiştirmek, iletmek veya dağıtmak için sınırsız, geri dönülmez bir yetki vermiş olursunuz ve aynı zamanda GCLexperts’in, herhangi bir amaçla bize göndermiş olduğunuz herhangi bir fikri, kavramları, know-how veya teknikleri kullanmakta serbest olduğunu kabul ediyorsunuz.

17. Bilgi kullanımı

Yukarıdaki 6 bölüme rağmen, kaydınız esnasında GCLexperts elemanlarına kendisi veya üçüncü şahıslar için açıkça internet, telefon, faks kanallarıyla veya başka iletişim, ticari, promosyon veya her türlü reklam malzemesi olarak iletilmesine izin veriyorsunuz. Bu hizmeti sonlandırmak isterseniz, GCLexperts’e bildirerek hizmeti durdurabilirsiniz.

18. Fesih

Diğer yasal haklarda sınırlama olmaksızın, GCL uzmanları Web siteleri veya Hizmetleri kullanımınızı sınırlayabilir, askıya alabilir, ya da feshedebilir (Ücretli Hizmetler dahil) ve kullanıcı hesabınızı ve / veya kullanıcı kimliğinizi, herhangi bir içerik ya da diğer malzemelerin kullanımını herhangi bir zamanda, önceden haber vermeksizin, sebepsiz ve herhangi bir başvuru olmadan silebilir. GCLexperts, bunların sona ermesi veya askıya alınması veya kısıtlanmasından kaynaklanan veya bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir hasardan sorumlu olmayacaktır.

19. İhlal

Diğer yasal yollardan muaf olmaksızın ve sınırlama getirmeksizin, GCLexperts, uzmanlar Kullanım Koşullarını ihlal durumuna derhal her türlü faaliyet, hizmet kullanımı veya erişiminizi feshetme hakkına sahip olacaktır.

20. Ekonomik Dayanak

Kullanım Koşullarında belirtilen sorumluluk ve sınırlamalar, GCLexperts ile ve sizin aranızdaki pazarlığın esas temel unsurlarıdır. GCLexperts’in bu tür sınırlamalar olmadan ekonomik bazda hizmet sağlamasının mümkün olmayacağını kabul ediyorsunuz.

21. Garanti Feragatnamesi

21.1. Kullanım Koşullarında öngörülen garantiler, GCLexperts ve sahipleri, bağlı ortaklıklar, bölümler, iştirakleri, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, tedarikçiler veya lisanslı uzmanların herhangi birinin tekbaşına garantisini oluşturmaktadır. Açık veya zimni ifade edilmiş herhangi bir garantİ, buna sınırsız da dahil olmak üzere, GCLexperts web siteleri ya da Hizmetlerin özel veya ticari kullanıma uygunluğunu, açıkça GCLexperts tarafından belirtilmediği sürece reddedilmektedir.

“21.2. GCLexperts’İN WEBSİTE VEYA HİZMETLERİ GARANTİSİZ SUNULUR; GCLexperts VE SAHİPLERİ, ORTAKLARI, BÖLÜMLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEMSİLCİLERİ VE EĞİTİMCİLERİ DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ HERHANGİ BİR DURUMU İFA ETMEZ, HERHANGİ BİR GCLexperts WEBSİTESİ VE HİZMETLERİNE BAĞLI OLARAK GARANTİ KALİTESİNDE SINIRLAMA OLMAKSIZIN, PERFORMANS, İHLAL, SATILABİLİRLİK VEYA ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN VEYA KULLANIMDA UYGUNLUK DAHİL DOLAYLI VEYA DOLAYSIZ OLARAK BİR GARANTİ İDDİA ETMEZ. GCLexperts ; SAHİPLERİ, ORTAKLARI, BÖLÜMLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEMSİLCİLERİ VE EĞİTİMCİLERİ GCLexperts’İN WEBSİTESİ VE HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ,DOĞRU, EKSİKSİZ VE HATASIZ YA DA PAKET KAYBI OLMADAN GCLexperts VE SAHİPLERİ, ORTAKLARI, BÖLÜMLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, GÖREVLİLERİ,
YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEMSİLCİLERİ VE EĞİTİMCİLERİNE WEBSİTESİ VE HİZMETLERİ ARACILIĞIYLA VİZE KABUL GARANTİSİ VERMEZ.””

21.3. GCLexperts web siteleri üçüncü şahıs web sitelerine erişmek için izin verebilir. Herhangi bir üçüncü şahıs erişim ve kullanımı, bu sitelerden elde edilmiş herhangi bir mal, hizmet veya bu tür web sitelerinden sunulan bilgiler de dahil, üçüncü parti web sitesinde eğer varsa,bulunan şart ve koşullara tabidir.

22. Tazmin

22.1. GCLexperts Web sitelerini ziyaret veya Hizmetleri kullanımınız ile bağlantılı olarak üçüncü şahıslar tarafından ortaya çıkabilecek tüm talepleri, kayıplar, masraflar, hasar ve maliyetlere, makul avukatlık bedelleri de dahil olmak üzere GCLexperts’i, sahipleri, iştirakleri, bölümler, bağlı kuruluşları, görevlileri, yöneticileri, çalışanları, acenteleri, temsilcileri, tedarikçileri veya lisanslı uzmanları karşı tazmin etmeyi ve savunmayı kabul ediyorsunuz.

22.2. GCLexperts’i, kendi sınırlamanız olmaksızın üçüncü şahıslar tarafından veya yüzünden ortaya çıkabilecek her türlü yükümlülük, zarar, eylemler, maliyet, giderler ve avukatlık giderleri de dahil olmak üzere tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

22.3. Bazı yargı sistemleri, yukarıda belirtilen bazı hariç tutma veya sınırlandırmalara izin vermez; bu istisnalar veya sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. Bu durumda sorumluluk yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca mümkün ve sınırlı olacaktır.

23. Sorumluluk Sınırlaması

23.1 GCLexperts, SAHİPLERİ, ORTAKLIKLARI, BÖLÜMLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEMSİLCİLERİ, SATICILARI VEYA LİSANSLI UZMANLARININ SİZİN WEBSITESİ VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN VEYA ZİYARETİNİZDEN DOĞACAKLARDAN SORUMLU OLMADIKLARINI KABUL EDİYORSUNUZ.

23.2 HİÇBİR DURUMDA GCLexperts, SAHİPLERİ, ORTAKLIKLARI, BÖLÜMLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEMSİLCİLERİ, SATICILARI VEYA LİSANSLI UZMANLARI GCLexperts WEB SİTELERİ YA DA HİZMETLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİN ZİYARETİ VE KULLANIMINDAN (VERİ KAYBI, KESİNTİ, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA MADDİ ZARAR HERHANGİ BİR KAYIP SINIRLIMASI OLAMKSIZIN)VEYA YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARDAN, GCLexperts, SAHİPLERİ, ORTAKLIKLARI, BÖLÜMLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI, ACENTELERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VEYA LİSANSLI UZMANLARININ TAVSİYELERİYLE OLUŞMUŞ ÖZEL VEYA DOLAYLI ZARARLAR OLASILIĞI KONUSUNDA DAHİ KULLANIM, SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ (İHMAL DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BAŞKA TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

23.3 GCLEXPERTS WEB SİTESİ VEYA HİZMETLERİ KULLANIMI YA DA ZİYARET İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HASAR, SORUN VEYA MEMNUNİYETSİZLİK KARŞISINDA TEK HAKKINIZ VEYA ÇÖZÜMÜNÜZ BU WEB SİTELERİNİN VEYA HİZMETLERİNİN KULLANIMINA SON VERMENİZDİR.

BU KULLANICI ANLAŞMASININ DİĞER HÜKÜMLERİNE RAĞMEN, GCLexperts SİZE KARŞI BU SİTE VEYA HİZMETİ KULLANIMINIZ İLE ALAKALI HERHANGİ BİR HASAR VEYA ZARAR SORUMLULUĞU OLUĞU KABUL EDİLİRSE GCLexperts HİÇBİR DURUMDA (A) HİZMET İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARIN FAZLASINI ; VEYA (B) 50.00. BAZI HUKUK SİSTEMELERİNE YUKARIDA BELİRLENEN İÇERİK VE SINIRLAMALAR GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU DURUMDA SORUMLULUK, İLGİLİ MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE YASAL OLARAK MÜMKÜN OLANLA SINIRLI OLACAKTIR.

HER DURUMDA GCLexperts TARAFINDAN VERİLEN HİZMETİN TÜM GARANTİ VEYA TEMİNATLARI (1) SADECE KAYITLI KULLANICILARIN KULLANIM KOŞULLARI İLE UYUMLUDUR VE TRANSFER EDİLEMEZ VE (2) KULLANIM KOŞULLARI İHLALİ HALİNDE ANLAMSIZ VE GEÇERSİZ OLACAKTIR.

24. Göçmenlik Yasası ve Yönetmeliği

Göçmenlik kanun ve düzenlemeleri sıklıkla değişmektedir ve uygulanması özel olaylar ve durumlara dayalı olarak değişkenlik gösterebilir. Kendinize ait özel koşullar ile ilgili profesyonel göçmenlik danışmanlarından bilgi almak sizin sorumluluğunuzdadır. GCLexperts başvurunuzda sizin tarafınızdan verilen bilgilerin doğruluğu veya yeterliliği için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

25. Yürürlükteki Yasa & Anlaşmazlık Çözümü

Siteye erişiminiz veya kullanımızla ilgili, tüm anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere tüm durumlarda kanundaki görüş ayrılıklarına bakılmaksızın Kıbrıs yasalarının geçerli olduğunu kabul ediyorsunuz. Kıbrıs, Larnaka Bölge Mahkemesinde olay mahalinde ve tarafından olan itiraz ve yetkiyi kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıcı sözleşmesi kapsamında her türlü dava bir iddianın veya eylemin ya da eylem sebebinin engellenmesinden sonra bir (1) yıl içerisinde olmalıdır. Site kullanımıyla bağlantılı olarak doğan ve GCLexperts ve sizin aranızdaki bir anlaşmazlık durumunda, taraflar zamanında ve iyi niyetle anlaşmazlığı çözmeye çalışacaktır. Eğer taraflar, (30 günü geçmeyen) makul bir sürede bu tip herhangi bir anlaşmazlığı çözemezse, taraflardan herhangi birisi uyuşmazlığın çözümü için başvuru yapabilir veya hakem heyetine davayı taşıyabilir. Eğer tartışma tefekkür ile çözümlenemezse, o zaman taraflar yürürlükteki yasa çerçevesinde onlara uygun olan yasal yolu veya hakkı takip edere ücret ödeyecektir.

26. Diğer

26.1. Kullanım Koşulları, GCLexperts Web siteleri veya Hizmetlerin erişimi veya kullanılmasına ilişkin tüm sorumluluğu sizinle GCLexperts arasındaki anlaşmanın tam bir ifadesidir.

26.2. Başlıklar hiçbir şekilde bölüm dahilinde ve kapsamında tanımlamaz ve sınırlandırılamaz, sadece referans amaçlıdır. Siz veya diğerlerinin ihlali durumundaki başarısızlığımız sonraki veya benzer ihlal durumunda hareket etme hakkımızdan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez.

26.3. Kullanım Koşulları, GCLexperts’in ticari gizlilik, telif hakkı, patent ve diğer kanunlar kapsamında olan haklarını sınırlandırmaz. GCLexperts çalışanlarının, yetkili bir çalışanın imzalanmış ve yazılı olarak yaptıklarının dışında Kullanım Koşullarını düzenlemek veya ek gösterimleri, taahhütleri, yorumları yapmaya ve GCLexperts üzerinden garanti sunmaya yetkisi yoktur. Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmü, yürürlükteki yasada geçersizse ve uygulanamazsa, o zaman geri kalan ve ihmal edilen hükümler geçerliliği ve etkisi devam edecek, mümkün olan en asgari düzeyde olacaktır.

26.4. GCLexperts inisiyatifine bağlı olarak GCLexperts websitesine değiştirmiş olduğu anlaşmayı göndererek değişim yapma hakkına sahiptir. Değiştirilmiş bir sözleşme websitesi üzerinde değiştirilen tarihten itibaren yeni kullanıcı kayıtlarında esas alınacaktır. Mevcut kullanıcılar değiştirilmiş ve onaylayıp kabul ettikleri sözleşmeyi bildiri tarihinden 14 gün sonra tabi tutulacak ve bu süre kapsamında yazılımı kullanmaya devam edecektir. Kullanımda değişiklilerin hiçbiri yürürlüğe girmeyecektir.

26.5. Kullanım Koşulları , verilen hakları ve lisansları tarafınızdan tahsis edilemez ve aktarılamaz ancak GCLexperts tarafından bildirim olmadan ve sınırlamaksızın tahsis edilebilir.

26.6. Orjinali İngilizce olan Kullanım Koşulları diğer dillere tercüme edilmiş olabilir. Kullanım Koşulları’nda İngilizce ve diğer diller arasında bir uyumsuzluk söz konusu olursa, İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.

KULLANIM KOŞULLARINI VE BURADA BELİRTİLEN HAKLARI, YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HÜKÜM VE ŞARTLARI OKUYUP ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDİYORSUNUZ. GCLexperts’İN WEBSİTESİ VE HİZMETLERİNİ KULLANARAK, BELİRTİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA BAĞLI KALACAĞINIZIN TEMİNATINI VERİYORSUNUZ.